0 موسسه زبان گلدیس موسسه زبان گلدیس

Powered By Reactive Studio

زبان ترکی استانبولی

آماده سازی زبان آموزان جهت آشنایی با زبان عمومی و تخصصی
کسب نمره ی مطلوب در آزمونهای تومر

زبان ترکی

یک بسته آموزشی سه دوره ای جهت تامین نیازهای تمام متقاضیان

موسسه زبان گلدیس

اهداف

هدف، آماده سازی زبان آموزان جهت آشنایی با زبان عمومی و تخصصی لازم جهت کسب نمره ی مطلوب در آزمونهای تومر می باشد.

این دوره‌ها که در قالب یک بسته آموزشی سه دوره ای ارائه می‌شوند قابلیت تامین نیازهای تمام متقاضیان شرکت در آزمون‌ تومر را با نمره ایده آل دارند.

دوره‌های جدید تومر در دو دسته آموزشی ( فشرده و ترمیک ) قرار دارند.که هر کدام شامل سطوح مبتدی ، متوسطه ، پیشرفته می باشند

مدت زمان دوره های ترمیک : کل دوره های مبتدی Temel، 60جلسه. ( هر دوره 15 جلسه می باشد.) کل دوره های متوسطه Orta ، 60جلسه. ( هر دوره 15 جلسه می باشد.) کل دوره های پیشرفتهYÜKSEK ، 60جلسه. ( هر دوره 15 جلسه می باشد.)

مدت زمان دوره های فشرده : کل دوره های مبتدی Temel ، 37 جلسه می باشد . کل دوره های متوسطه Orta ، 37 جلسه می باشد . کل دوره های پیشرفته YÜKSEK، 37 جلسه می باشد .

علاوه بر کتاب نحوه ترکیب جلسات: با توجه به اهمیت زمان‌بندی و اثربخشی سریع دوره‌های آمادگی تومر ، مقرر گردیده تا تمام کلاس‌های ترمیک طبق تقویم آموزشی ( 2 و یا 3 جلسه در هفته) و کلاسهای فشرده به صورت سه روز در هفته تشکیل گردند.

اطلاعات تخصصی در خصوص آزمون تومر: *آزمون تومر از طرف برخی دانشگاههای ترکیه برگزار می شود که مهمترین آنها دانشگاه آنکارا می باشد. *مدرک تومر دانشگاه آنکارا در تمامی موسسات و دانشگاههای ترکیه و همچنین در اکثر کشورهای جهان معتبر است. *نمره قبولی در آزمون تومر دانشگاه آنکارا حداقل 60 می باشد. *آزمون تومر در دو بخش Sertifika و Diploma برگزار می شود . ( بخش Sertifika برای افرادی که کتاب هیتیت 1 و 2 را به اتمام رسانده اند و بخش Diploma برای افرادی که کتابهای هیتیت 1و2و3 را تمام کرده اند ، برگزار می شود .)

چرا گلدیس؟ در موسسه گلدیس دوره ها طبق متد دانشگاه آنکارا و توسط مدرسانی که از طرف دانشگاه آنکارا گزینش شده اند تدریس می شود. کل کتاب نکته به نکته تدریس می شود ودر پایان هر دوره ، آزمونی برگزار می شود که طبق شرایط آزمون تومر تهیه شده است . آزمون تعیین سطحی که در موسسه گلدیس انجام می شود ، دقیقا همان تعیین سطحی است که در دانشگاه آنکارا انجام می شود

Drag View Close play
0%