0 موسسه زبان گلدیس موسسه زبان گلدیس

Powered By Reactive Studio

زبان اسپانیایی

آماده سازی زبان آموزان جهت آشنایی با زبان اسپانیایی
و کسب نمره ی مطلوب در آزمونهای بین المللی DELE

اسپانیایی

تامین نیازهای تمام متقاضیان شرکت در آزمون‌های بین‌المللی DELE با نمره ایده آل

موسسه زبان گلدیس

اهداف

هدف، آماده سازی زبان آموزان جهت آشنایی با زبان اسپانیایی و کسب نمره ی مطلوب در آزمونهای بین المللی DELE می باشد.

دوره‌های زبان اسپانیایی از سال 1397 در گلدیس برگزار می‌شوند. این دوره‌ها قابلیت تامین نیازهای تمام متقاضیان شرکت در آزمون‌های بین‌المللی DELE را با نمره ایده آل دارند.

دوره­ی عمومی آموزش زبان اسپانیایی شامل 26 ترم می­باشد که زبان آموزان پس از اتمام این دوره جهت شرکت در آزمون DELE آماده می­گردند. متد آموزشی Nuevo Prisma نام دارد که شامل 5 جلد می­باشد و یکی از پیشرفته ترین متدهای آموزشی زبان اسپانیایی است.

دوره های اسپانیایی 26 ترم بوده و هر ترم شامل 15 جلسه 90 دقیقه ای می باشد که 2 روز و یا 3 روز در هفته(بستگی به نوع ترم) برگزار می شوند. نحوه تعیین سطح و ثبت‌نام: تعیین سطح پس از وارد کردن مشخصات زبان آموز در سیستم و صدور قبض،به صورت شفاهی توسط مدرس مورد نظر اسپانیایی صورت می پذیرد.و پس از مشخص شدن سطح زبان آموز ، مراحل ثبت نام و شروع دوره عملیاتی می گردد

آزمون DELE (Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera) این آزمون به طور رسمی از طرف موسسه سروانتس که نماینده وزارت آموزش اسپانیایی می باشد در بیش از صد کشور دنیا برگزار می شود.

Drag View Close play
0%