0 موسسه زبان گلدیس موسسه زبان گلدیس

Powered By Reactive Studio

زبان کره ای

مجموعه کتاب های Sejong
تاکید بر مهارت های گفتاری و شنیداری

زبان کره ای

روشی گام به گام برای یادگیری زبان کره ای

موسسه زبان گلدیس

دپارتمان زبان کره ای گلدیس

دوره های آموزش زبان کره ای در گلدیس با استفاده از به روز ترین روش ها و کتاب های آموزشی مناسب برای رده های سنی مختلف و نیاز های متنوع متقاضیان طراحی شده و توسط اساتیدی برگزار میشوند که علاوه بر تجربه ی تدریس تجربه زندگی در کشور کره را نیز دارند.

مجموعه کتاب های Sejong با تاکید بر مهارت های گفتاری و شنیداری و با روشی گام به گام یادگیری زبان کره ای را جذاب و سریع مینماید. این کتاب ها زبان آموزان را تا سطح B2 رسانده و برای آزمون TOPIK آماده می نماید.

دوره های آموزش زبان کره ای در گلدیس شامل 16 ترم می باشد که پس از اتمام 8 ترم زبان آموزان می توانند در آزمون TOPIK 1 شرکت نمایند. و پس از اتمام ترم 16 می توانند برای آزمون TOPIK 2 اقدام نمایند.

یادگیری زبان کره ای می تواند بهترین فرصت ها را در جهت استفاده های تجاری، اکادمیک و همچنین مسافرت های تفریحی و فرهنگی فراهم نماید.

Drag View Close play
0%