0 موسسه زبان گلدیس موسسه زبان گلدیس

Powered By Reactive Studio

اطلاعات تماس

باما در ارتباط باشید

واحد ولیعصر ( خواهران و برادران )

آدرس:

تبریز،خیابان ولیعصر،خیابان پروین اعتصامی، پلاک 33

تلفن:

041 3333 6989

واحد آبرسان ( خواهران و برادران )

آدرس:

تبریز،خیابان امام خمینی،نرسیده به چهارراه آبرسان،جنب بانک رفاه شعب پزشکان پلاک 598

تلفن:

041 3337 3517

041 3337 3515

واحد نصف راه ( خواهران و برادران )

آدرس:

تبریز، نصف راه، جنب مخابرات

تلفن:

041 3441 4942

041 3440 5283

واحد شهر جدید سهند ( خواهران و برادران )

آدرس:

شهر جدید سهند، فاز 1، کوی دوم، ساختمان مهدکودک نیلوفرانه

تلفن:

041 3345 1169

Drag View Close play
0%